Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen
överordnad titel Excerpter ur Kulturrådets författningssamling
dokumentnummer KRFS 2012:2
utgivningsår 2012
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Kulturrådet