Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Kungörelse med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse
kortform av titel Kontroll av utsläpp
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer SNFS 1990:14
utgivningsår 1990
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket