Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Naturvårdsverkets föreskrifter om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar
kortform av titel Begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer NFS 2001:11
utgivningsår 2001
ställe Bilaga 3
antal termposter 19
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket