Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Kungörelse om ändring i kungörelsen (SNFS 1991:4) med föreskrifter om kontroll av utsläpp av kväveoxider och svaveloxider till luft från förbränning i fasta anordningar
kortform av titel Kontroll av utsläpp från förbränning i fasta anordningar
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer SNFS 1992:5
utgivningsår 1992
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket