Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724)
kortform av titel Viltskada
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer NFS 2008:16
utgivningsår 2008
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket