Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Naturvårdsverkets föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
kortform av titel GIS-begrepp
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer NFS 2006:1
utgivningsår 2006
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket