Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Naturvårdsverkets allmänna råd om tillsyn [till 26 kap. miljöbalken, förordningen (1998:900) om tillsyn samt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll]
kortform av titel Miljömål och människors hälsa
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer NFS 2001:3
utgivningsår 2001
ställe Begrepp och förkortningar
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket