Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Strandskydd. Tillämpning av Naturvårdslagens bestämmelser Enligt 15, 16 och 16 a §§
kortform av titel Strandskydd
överordnad titel Excerpter ur Naturvårdsverkets gällande allmänna råd (AR)
dokumentnummer AR 97:1
utgivningsår 1997
ställe Definitioner och begrepp, s. 7–10
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket