Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel En effektiv och transparent plan- och byggprocess? Exemplet buller
kortform av titel En effektiv och transparent plan- och byggprocess?
dokumentnummer RiR 2009:5
utgivningsår 2009
ställe Bilaga 1 Ordlista buller, s. 93
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Riksrevisionen