Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Svensk författningssamling 1980:424 t.o.m. SFS 2006:1318
kortform av titel Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1980:424
utgivningsår 1980
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Jordbruksdepartementet