Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Verksamt: Ordlista
kortform av titel Ordlista
utgivningsår 2012
bakgrund Verksamt.se utvecklas av tre myndigheter i samverkan: Bolagsverket, Skatteverket, Tillväxtverket.
sekretariatskommentar När ansvarig myndighet för ett visst begrepp är en annan än Tillväxtverket anges detta i termposten.
antal termposter 428
 
utgivare
organisation Nutek, Verket för näringslivsutveckling
utgivare
organisation Verksamt