Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Betongteknisk ordlista
dokumentnummer TNC 103
utgivningsår 2012
bakgrund TNC 103 Betongteknisk ordlista ersätter TNC 46 Betongteknisk ordlista som gavs ut 1971 av TNC. Betongtekniken i och utanför Sverige har utvecklats kraftfullt sedan 60-talet, och det finns ett antal delområden som inte alls är behandlade i TNC 46. Behovet av en uppdatering har således funnits en lång tid. Därför tillsatte Svenska Betongföreningens styrelse 2006 en kommitté med uppgift att sammanställa en aktuell svensk terminologi för betongområdet med termmotsvarigheter på engelska. Kommittén har från början anlitat TNC för den terminologiska kompetensen. Basen i den nya ordlistan, TNC 103 Betongteknisk ordlista, utgörs av TNC 46. Andra viktiga källor finns främst i ett antal aktuella europastandarder inom området och i den amerikanska Cement and concrete terminology från ACI Committee 116.
antal termposter 768
 
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC
utgivare
organisation Svenska Betongföreningen