Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Utveckling av nättariffer 1 januari 1997–1 januari 2008
kortform av titel Ord om nättariffer
utgivningsår
ställe Bilaga 1 - Förklaring av begrepp och termer, s. 29–30
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Energimarknadsinspektionen
utgivare
organisation None