Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ökat inflytande för kunderna på elmarknaden. Timmätning för elkunder med abonnemang om högst 63 ampere
kortform av titel Ökat inflytande för kunderna på elmarknaden
dokumentnummer EI R2010:22
utgivningsår 2010
ställe 2.4 Begrepp och definitioner
antal termposter 20
 
utgivare
organisation Energimarknadsinspektionen
utgivare
organisation None