Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Energimarknadsinspektionens föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2011:4) om ursprungsmärkning av el
överordnad titel Energimarknadsinspektionens författningssamling
dokumentnummer EIFS 2012:1
utgivningsår 2012
ställe 2 kap. Definitioner
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Energimarknadsinspektionen