Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Gjuteriteknisk ordlista [urval]
dokumentnummer TNC 5
utgivningsår 1945
sekretariatskommentar Denna gjuteritekniska ordlista har utarbetats av TNC på initiativ av Sveriges Mekaniska Verkstäders Förbund. Sedan den diskuterats inom en mindre grupp av på området sakkunniga, har den varit infört i tidskriften Gjuteriet, år 1944 nr 5 3. 75, för kritik inom dess läsekrets. […] Det gäller en för omedelbar tillämpning avsedd grundordlista […] Huvudsaken är att man får besked, huruvida det eller det i praktiken förekommande och till betydelsen i refel välkända ordet kan rekommenderas som god gjuterisvenska. [ur förordet]
antal termposter 129
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen TNC
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC