Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel En GIS-baserad metod för validering av normalvärden avseende länk- och korsningsolyckor
dokumentnummer VTI notat 33-2008
utgivningsår 2009
ställe Begreppslista, s. 5–6
antal termposter 22
 
utgivare
organisation VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
utgivare
organisation None