Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Uppföljning av gång- och cykeltrafik. Utveckling av en harmoniserad metod för kommunal uppföljning av gång- respektive cykeltrafik med hjälp av resvaneundersökningar och cykelflödesmätningar
dokumentnummer VTI rapport 743
utgivningsår 2012
ställe Definitioner, s. 13–14
antal termposter 15
 
utgivare
organisation VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
författare Anna Niska, Annika Nilsson, Maria Varedian, Jenny Eriksson, Liselott Söderström