Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Antal övergångsställen på det kommunala vägnätet – förändring under perioden 2000–2003
dokumentnummer VTI notat 46-2005
utgivningsår 2005
ställe Ordlista – definitioner, bilaga 1, s. 1
antal termposter 5
 
utgivare
organisation VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
utgivare
organisation None