Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik. Kartläggning och kvalitetsbedömning
kortform av titel Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik
dokumentnummer VTI rapport 686 11
utgivningsår 2010
ställe Definitioner, s. 11–12
antal termposter 12
 
utgivare
organisation VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
utgivare
organisation None