Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik. Kartläggning och kvalitetsbedömning
kortform av titel Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik
dokumentnummer VTI notat 47-2005
utgivningsår 2005
ställe Ordlista och beteckningar
antal termposter 23
 
utgivare
organisation VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
utgivare
organisation None