Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik. Kartläggning och kvalitetsbedömning
kortform av titel Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik
dokumentnummer VTI notat 39-2002
utgivningsår 2002
ställe Definitioner och begrepp
antal termposter 11
 
utgivare
organisation VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut