Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om underhåll, reparation och modifiering av flygmateriel
överordnad titel Excerpter ur myndighetsföreskrifter
dokumentnummer TSFS 2012:85
utgivningsår 2012
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen