Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Folkbokföringen, del 2
dokumentnummer SOU 2009:75
utgivningsår 2009
ställe Bilagor, Del E, Bilaga 3, s. 587
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Finansdepartementet/Folkbokföringsutredningen