Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt. Rapport IX från Delegationen för jämställdhet i skolan
kortform av titel Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt
dokumentnummer SOU 2010:79
utgivningsår 2010
ställe Bilaga 1, Ordlista, s. 109–110
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Utbildningsdepartementet/Delegationen för jämställdhet i skolan