Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Uppföljning av statens insatser inom havsmiljöområdet
överordnad titel Excerpter ur riksdagens rapporter
dokumentnummer 2008/09:RFR3
utgivningsår 2008
ställe Bilaga 11, Definitioner och förkortningar
antal termposter 25
 
utgivare
organisation Riksdagen