Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Förstärkt skydd av skogsmark för naturvård. Betänkande av Utredningen om förstärkt skydd av skogsmark för naturvård
kortform av titel Förstärkt skydd av skogsmark för naturvård
dokumentnummer SOU 1998:95
utgivningsår 1998
ställe Bilaga 2: Förkortningar och ordförklaringar, s. 76–77
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Utredningen om förstärkt skydd av skogsmark för naturvård