Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Cirkulär migration och utveckling – kartläggning av cirkulära rörelsemönster och diskussion om hur migrationens utvecklingspotential kan främjas. Delbetänkande av Kommittén för cirkulär migration och utveckling
kortform av titel Cirkulär migration och utveckling – kartläggning av cirkulära rörelsemönster och diskussion om hur migrationens utvecklingspotential kan främjas
dokumentnummer SOU 2010:40
utgivningsår 2010
ställe Begreppsförklaringar, s. 13–18
antal termposter 43
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet/Kommittén för cirkulär migration och utveckling (CiMU)