Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Styr samverkan – för bättre service till medborgarna. Delbetänkande av Utveckling av lokal service i samverkan
dokumentnummer SOU 2008:97
utgivningsår 2008
ställe Begreppsförklaringar, s. 23–26
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Socialdepartementet