Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Riv ålderstrappan! Livslopp i förändring. Diskussionsbetänkande från SENIOR 2005
kortform av titel Riv ålderstrappan!
dokumentnummer SOU 2002:29
utgivningsår 2002
ställe Förkortningar och ordförklaringar, 381–383
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Socialdepartementet