Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Förutsättningar för småskalig livsmedelsproduktion – en uppföljning
överordnad titel Excerpter ur riksdagens rapporter
dokumentnummer 2005/06:RFR3
utgivningsår 2005
ställe 1.3 Definitioner och avgränsningar
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Riksdagen