Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Fiskpopulationer i svenska vatten. Hur påverkas de av fiske, övergödning och miljögifter?
kortform av titel Fiskpopulationer i svenska vatten
överordnad titel Excerpter ur riksdagens rapporter
dokumentnummer 2008/09:RFR4
utgivningsår 2008
ställe Ordlista, s. 80–81; 3.5 Marint skräp, s. 65–66
antal termposter 32
 
utgivare
organisation Riksdagen