Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg – En uppföljning
kortform av titel Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg
överordnad titel Excerpter ur riksdagens rapporter
dokumentnummer 2011/12:RFR8
utgivningsår 2012
ställe Bilaga 6, Kör- och vilotider – definitioner av begrepp relaterade till regler om kör- och vilotider m.m., s. 224–
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Riksdagen