Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Trädgårdsstöd. Lantbruksstyrelsens allmänna råd till förordningen (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering
kortform av titel Trädgårdsstöd
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer Allmänna råd 1989:1
utgivningsår 1989
ställe Definitioner (3 §), s. 7
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Lantbruksstyrelsen
utgivare
organisation Statens jordbruksverk