Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:71) om utförsel av vattenbruksdjur till länder inom Europeiska unionen (EU) samt till Island och Norge
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2000:84
utgivningsår 2000
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk