Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Tydlighet och transparens i budgetpropositionen för 2011? – Redovisningen av finans- och sysselsättningspolitiska ramverk
kortform av titel Tydlighet och transparens i budgetpropositionen för 2011?
dokumentnummer RiR 2011:11
utgivningsår 2011
ställe Bilaga 2 Termer och begrepp, s. 57–61
antal termposter 24
 
utgivare
organisation Riksrevisionen