Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Citybanans regionala medfinansiering
dokumentnummer RiR 2012:8
utgivningsår 2012
ställe 1.4 Centrala begrepp, s. 21–22
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Riksrevisionen