Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Infrastrukturplanering – på väg mot klimatmålen?
dokumentnummer RiR 2012:7
utgivningsår 2012
ställe Precisering av centrala begrepp, s. 24
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Riksrevisionen