Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Klimatrelaterade skatter – Vem betalar?
dokumentnummer RiR 2012:1
utgivningsår 2012
ställe 1.7 Centrala termer och begrepp, s. 25
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Riksrevisionen