Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Svensk författningssamling 1988:563 t.o.m. SFS 1992:1307
kortform av titel Förordning (1988:563) om vad som avses med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1988:563
utgivningsår 1988
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet