Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Brottsutsatt. Myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott
kortform av titel Brottsutsatt
dokumentnummer RiR 2011:18
utgivningsår 2011
ställe Bilaga 1 Vissa definitioner och begrepp, s. 75
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Riksrevisionen