Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Skattekontroll av företag – urval, volymutveckling och uppföljning
dokumentnummer RiR 2012:13
utgivningsår 2012
ställe Termer och begrepp, s. 93–97
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Riksrevisionen