Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2012:5
utgivningsår 2012
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket