Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Patentombudsnämndens allmänna råd med vägledande regler om god patentombudssed enligt 5 § lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud
överordnad titel Excerpter ur Bolagsverkets föreskrifter
dokumentnummer BOLFS 2012:1
utgivningsår 2012
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Bolagsverket
utgivare
organisation Patentombudsnämnden