Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Lag om vissa försvarsmaktsanställningar
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2012:332
utgivningsår 2012
ställe Definitioner 6 §, s. 2
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Försvarsdepartementet