Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel SS-EN ISO 9000 Ledningssystem för kvalitet – Principer och terminologi (ISO 9000:2005)
kortform av titel SS-EN ISO 9000 Ledningssystem för kvalitet – Principer och terminologi
dokumentnummer SS-EN ISO 9000
utgivningsår 2005
utgåvenr 2
antal termposter 84
 
utgivare
organisation SIS/Kvalitetsledning, SIS/TK 304