Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel SS-ISO/IEC 27001 Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Ledningssystem för informationssäkerhet – Krav (ISO/IEC 27001:2005, IDT)
kortform av titel SS-ISO/IEC 27001 Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Ledningssystem för informationssäkerhet – Krav
dokumentnummer SS-ISO/IEC 27001
utgivningsår 2006
utgåvenr 1
antal termposter 16
 
utgivare
organisation SIS/Informationssäkerhet, SIS/TK 318