Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Svensk författningssamling 1988:950 t.o.m. SFS 2007:1097
kortform av titel Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1988:950
utgivningsår 1988
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Kulturdepartementet