Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om klinisk prövning av läkemedel för humant bruk (LVFS 2003:6)
överordnad titel Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LVFS 2006:1
utgivningsår 2006
sekretariatskommentar Upphävd och ersatt genom LVFS 2011:19.
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Läkemedelsverket