Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter)
kortform av titel Receptföreskrifter
överordnad titel Excerpter ur Läkemedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LVFS 2002:6
utgivningsår 2002
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Läkemedelsverket